ID baifernbaifern เพศ หญิง อายุ 29 จังหวัด สระบุรี


** แจ้งกระทำผิด หรือแจ้งลบ โพสนี้


((อ่านก่อน))(โสด) หาแฟนสั่กคนคะ ขอเข้ามาคุยจริงจัง แอดมาคะไม่หยิ่ง ขอคนมีรูป+.+คนอายุมากเกินไม่รับนะค่ะ
Views 843
Id baifernbaifern
Gender หญิง
Province สระบุรี
Age 29
Interested ทุกเพศ
Height ไม่เปิดเผย
Weight ไม่เปิดเผย
Shape อ้วน
Skin Color ผิวสองสี
IP Address: 101.108.220.203